نصب سایبان برقی

نصب سایبان بسیار مورد اهمیت است به گونه ای که از نظر متخصصین در این زمینه ۵۰٪ کیفیت به تولید مربوط می شود و ۵۰٪ آن به نصاب و نحوه نصب سایبان.

از مواردی که حتما باید لحاظ شود:

۱- براکت نصب به دیوار کاملا تراز و گونیا قرار گیرد
۲- سایبان های دیدگاهان غرب سنگین تر و محکم تر از دیگر سایبان ها می باشد از این رو هنگام نصب براکت با رولت برد، از چسب بتن استفاده شود جهت محکم کاری
۳- اگر دیوار از سفال یا بلوک سیمانی است (محکم نبود) از صفحه آهنی ۶ میل به ابعاد ۳۵*۳۵ با ۴ عدد رولت برد به دیوار نصب و براکت روی صفحه جوش شود
۴- بعد از نصب کردن، سایبان را کامل باز کرده و تیغه جلو به لوله پارچه قرینه باشد
۵- در آخر شیب سایبان برقی به دلخواه مشتری تنظیم شود.