پروژه نصب سایبان برقی کافه رستوران لانجین

تجهیز کافه رستوران لانجین واقع در شهرک غرب تهران با سایبان فول باکس برقی تولید شده توسط دیدگاهان غرب با پارچه PVC قرمز