پروژه نصب و اجرای سایبان برقی ویلای شخصی

اجرای سایبان فول باکس برقی با پارچه پی وی سی سفید برای ویلای شخصی توسط دیدگاهان غرب