پروژه نصب سایبان ماشین

پروژه نصب سایبان ماشین برای خودروهای کمپین و آفرود توسط متخصصان باتجربه و ماهر مجموعه دیدگاهان غرب به انجام رسید. این سایبان ماشین به صورت سایبان فول باکس و با سیستم دستی اجرا شد.