پروژه نصب و اجرای سایبان فول باکس در هایپر ساری

نصب سایبان فول باکس در هایپر ساری، اجرا شده توسط نمایندگی سایبان برقی در ساری شرکت دیدگاهان غرب