طراحی و تولید انواع پرده دستی در کارخانه دیدگاهان غرب

ما در کارخانه دیدگاهان غرب انواع مختلفی از پرده ها را تولید می کنیم. پرده های عمودی (بالارو) که هم به صورت پرده دستی و هم به شکل پرده برقی امکان اجرا دارند، یکی از پر طرفدارترین نوع پرده دیدگاهان غرب می باشند. علاوه بر پرده های بالارو، مجموعه ما به تولید پرده های کناررو و کرکره ای نیز اقدام کرده است.

پرده های ما با پارچه های متنوع ساخته می شوند و شما می توانید متناسب با کارایی مورد انتظار، پرده مورد نظر خود را انتخاب کنید.