پرده برقی چیست؟

پرده برقی را می توان با استفاده از کنترل و از راه دور به خوبی تنظیم کرد. در ساختار این نوع پرده ها از یکسری موتور و ریل ‌ها استفاده شده است. این پرده ها با کمک برق باز و بسته می شوند. استفاده از این محصول قابلیت تنظیم میزان نور ورودی به محیط کار یا منزل را برای افراد به بهترین شکل فراهم می کند.