سایبان دوطرفه چیست؟

این نوع سایبان مانند دیگر سایبان های دیدگاهان غرب بازوی زنجیری است و همه متریال سایبان از آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ ایرالکو می باشد. از ویژگی های این سایبان کاور بسیار محکم آهنی در بالای سایبان است و همچنین پایه های آهنی که با صفحه به زمین نصب می شود و همچنین برای بهتر عمل کردن سیستم برقی و عمر بیشتر پارچه و موتور، سایبان دوطرفه، دو محور است یعنی دارای دو لوله و دو موتور مجزا می باشد.

برای انتخاب بهتر مشتری ۳ نوع پایه برای این سازه یا همان سایبان دوطرفه تولید می شود.

  1. دو عدد پایه ساده که از پروفیل*۸۰ ساخته می شود.
  2. دو عدد پایه به شکل U که بسیار شکیل و محکم است.
  3. پایه پرتابل که به وسیله چرخ قابل حمل است.